Sammen skaber vi fremtiden

Nørre Boulevard Skolen

Billedet på sidehoved

En hverdag i bevægelse


Nørre Boulevard Skolen er en folkeskole, som har det mål, at alle elever skal lære så meget de kan, og ambitionen er, at vi fortsat rykker børnene længere fagligt, end det som man forventer.
 

Skolens profil som idræts-, motions- og bevægelsesskole skal være et bidrag til denne udvikling. Det handler mere om at blive klogere på, hvordan bevægelse bidrager positivt til læring og trivsel, end det handler om, at der sættes flere idrætstimer på skemaet. Men den erhvervede viden skal anvendes i hverdagen og bidrage til at udvikle og skabe ny evidens.


Udviklingen af den nye profil skal ske i et tæt samarbejde mellem ledelse, medarbejdere og profilrådet på skolen. Det vil være naturligt, at andre med viden og indsigt inddrages i processen og i et fremtidigt samarbejde for at sikre, at den nyeste viden bliver tilgængelig.